Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.

Projektet Klimatilpasning Kokkedal dækker en 69 ha. stor bydel med et grønt ådalsområde, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3.000 mennesker i projektområdet.

I Kokkedal er mange af byens grønne områder og byrum blevet omdannet gennem en omfattende etablering af regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand og som samtidig har ført til en opgradering af byrum og pladser. Visionen bag Klimatilpasning Kokkedal var at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe nye, aktive byrum og styrke bylivet.

I filmen herunder kan du komme med på en guidet tur i Kokkedal og opleve et udvalg af de færdige projekter.

 

Den overordnede målsætning for Klimatilpasning Kokkedal har været at bruge klimatilpasning som overordnet princip og ledetråd i en omfattende områderenovering.

Samtidig har klimatilpasningen været målrettet dobbeltanvendelse og styrkelse af områdets oplevelsesmuligheder og sociale funktioner.

Det betyder, at de kanaler, grøfter og lavninger, der er blevet etableret til at håndtere vandet, når det regner, er indrettet, så der samtidig er skabt nye spændende muligheder for at mødes om leg og aktivitet, ophold og hygge – også når det er tørvejr, og der ikke er vand.

 

 


Er du fagperson?
Så kontakt Fredensborg Kommune for at høre mere om mulighederne for at booke en rundvisning eller et oplæg.
Telefon: 72 56 50 00 Email: Klima@fredensborg.dk  

Er I en skoleklasse?
Så kom på besøg i Kokkedal, hvor I kan finde 12 små film, som fortæller om de nye anlæg og tip en 13’er, hvor I bliver testet på, om I kan huske, hvad I fik at vide i filmene.

Hent tipskuponen her.

I forbindelse med besøget kan I også se introduktionsfilmene og bruge et skræddersyet undervisningsmateriale.
Find materialet om
Bølgepladsen,
Klimalegepladsen eller
Biohaven

Er du bare nysgerrig?
Så tag på opdagelse i Kokkedal, hvor du kan gå på jagt efter QR-koder, der linker dig til film om de nye anlæg i bydelen.

Du kan også lære Klimatilpasning Kokkedal bedre at kende hjemme fra sofaen.

Besøg Klimatilpasning Kokkedals Youtube - kanal og se film fra udvalgte projektområder.

 

Tre forskerteams evaluerede frem til 2018 Klimatilpasning Kokkedal for at udvikle ny viden om klimatilpasning i samspil med byudvikling.

Lad dig inspirere af deres rapporter, som du finder herunder.

Vandteknik
Teamet fra Københavns Universitet, som har set på den vandtekniske del af projektet, bestod af professor Marina Bergen Jensen og lektor Ole Fryd. Hent deres rapport 

Byliv og arkitektur
Teamet fra Aalborg Universitet, som har set på den sociale betydning af de nye byrum og regnvandstekniske anlæg, bestod af professor Gitte Marling og professor Hans Kiib. Hent deres rapport.

Organisering
Et team fra Københavns Universitet har set på projektets forudsætninger i form af proces, organisering, finansiering samt anlægs- og driftsøkonomi. Dette team bestod af adjunkt Dorte Hedensted Lund og seniorforsker Karina Sehested. Hent deres rapport.

 

Juni 2011
Klimatilpasning Kokkedal starter efter oversvømmelser i 2007 og 2010.

April 2012
En tofaset arkitektkonkurrence om helhedsplanen bliver udskrevet.

December 2012
Vinderprojektet bliver fundet. Schønherr bliver totalrådgivere, Rambøll
underrådgivere og Malmos entreprenører.

September 2017
Anlægsarbejdet er færdigt og projektet indvies.

Læs mere og dyk ned i de enkelte punkter på tidslinjen hos Realdania

 

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af:
•    Fredensborg Kommune
•    Realdania
•    Boligselskabet Ab Hørsholm v/Boligkontoret Danmark
•    Boligforeningen 3B
•    Lokale og Anlægsfonden
•    Landsbyggefonden
•    Fredensborg Forsyning A/S
•    Statens Kunstfond

 

I 2012 blev en 2-faset konkurrence iværksat. 23 teams søgte om at komme med i første fase, hvoraf fem blev udvalgt til at komme med bud på, hvordan opgaven kunne løses. Vinderen blev offentliggjort 10. december 2012.

Vinderprojektet blev ”Den blågrønne haveby” med Schønherr som totalrådgivere og Rambøll som underrådgivere. Under sloganet ”Vandets vej er borgernes vej” ønskede Schønherr at bruge klimatilpasning til at forbinde de ellers adskilte dele af byen til at skabe nye attraktive mødesteder og bringe naturen tættere på borgerne.

Læs mere her: Vinderprojekt
Vinderprojektet er sidenhen blevet videreudviklet.

Se kortet for den endelige udvikling i området
Malmos A/S og Ebbe Dalsgaard A/S vandt anlægsudbuddet.

Ønsker du at blive endnu klogere på Klimatilpasning Kokkedal, kan du læse med i konkurrenceprogrammet og programmets forundersøgelser:

Konkurrenceprogram

Forundersøgelser til konkurrenceprogram:

Lokal afledning af regnvand (LAR) som merværdi og synergi

Stemmer fra Kokkedal

Bevægelsesmønstre og ophold i Kokkedal

Demografisk blik på Kokkedal

 

Klimatilpasning Kokkedal havde et budget på 145 mio., hvoraf Realdania bidrog med 44,5 mio. kr. og Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr.

Den resterende del blev finansieret af Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning, Landsbyggefonden, Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B.