Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.

I Kokkedal er mange af byens grønne områder og byrum blevet omdannet gennem en omfattende etablering af ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand og samtidig har opgraderet byrum og pladser.

Visionen bag Klimatilpasning Kokkedal var derfor at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe, nye aktive byrum og styrke bylivet.
Projektet er nu afsluttet og man kan læse mere om det under klimatilpasningkokkedal 

 

På skråningen mod åen kan du få pulsen op på trappen. Når det regner skabes et mindre vandfald fra Hovedstien.
Foto Leif Tuxen/Realdania

Danmarks største og mest komplekse klimatilpasnings- og byfornyelsesprojekter blev indviet den 13. september 2017.

Den overordnede målsætning med Klimatilpasning Kokkedal er at bruge klimatilpasning som overordnet princip og ledetråd i hele områderenoveringen samtidig med at al klimatilpasning skal ske med en målsætning om dobbeltanvendelse og styrkelse af området oplevelsesmuligheder og sociale funktion. 

Det betyder, at de kanaler, grøfter og lavninger, der etableres til at håndtere vandet når det regner, skal indrettes så der samtidig skabes nye spændende muligheder for at mødes om leg og aktivitet, ophold og hygge også når det er tørvejr og der ikke er vand.

Klimatilpasning Kokkedal er en områderenovering, hvor 95% af regnvandet skal håndteres lokalt, hvor regnvandshåndteringen er langt mere end blot et teknisk element, men hvor regnvandsløsningerne udvikles og integreres på en måde så de samtidig har andre funktioner der sammen med andre tiltag, understøtter skabelsen af attraktive byrum som rummer vandet når det regner og skaber rammer for ophold, samvær, bevægelse og aktivitet både med og uden vand (dobbeltanvendelse). 

Klimatilpasning Kokkedal er således også en områderenovering, hvor fornyelsen er med til at binde forskellige kvarterer og områder i Kokkedal sammen til en enhed. 

Hvor de nye uderum skaber rammer som for et mangfoldigt liv med trygge og attraktive mødesteder til ophold, bevægelse og idræt. Et område, hvor der både løses umiddelbare klimaudfordringer, hvor man tager ansvar for at håndtere sit regnvand lokalt og gør det på en måde, som skaber merværdi og nye muligheder i området. 

Statens Kunstfond (Legatudvalget for Billedkunst) har afsat 2,8 mio. kr. til at gå ind i et samarbejde om at udvikle og realisere et stærkt kunstnerisk element til Klimatilpasning Kokkedal.

Kriterierne er: 

• At kunstprojektet skal indgå som en integreret del af Klimatilpasning Kokkedal 
• At kunstprojektet skal være af høj kunstnerisk kvalitet 
• At kunstprojektet skal være centralt vægtet i byrummet og håndterer byrummets skala 
• At kunstværket medvirker til at danne et socialt, aktivt, åbent og imødekommende samlingssted for områdets beboere og besøgende 
• At kunstprojektet involverer lokalområdet på tværs af boligområder og på tværs af aldersgrupper, etnicitet m.v. 
 

En stor buket til Kokkedal
Med støtte fra Statens Kunstfond vil en af landets mest anerkendte skulptur- og videokunstner, Eva Koch, forvandle Holmegårds Plads til et helt nyt og spændende opholdsareal.
Se mere om kunstprojektet