Helhedsplan for bymidten
For at skabe de bedste betingelser for en samlet udvikling af Humlebæk Bymidte er de udarbejdet et visionsoplæg.
Nu skal vi i gang med at udarbejde en helhedsplan.
Læs mere om Humlebæk Bymidte 

Nyt pleje- og rehabiliteringscenter
Læs mere om det nye center

Kystbeskyttelse
Behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn undersøges. Læs mere om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej

Humlebæk Syd
Byrådet har besluttet på byrådsmøde den 25. april 2016, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd.

Strandlyst
Foreningshuset Strandlyst skal moderniseres både arkitektonisk men også i relation til anvendelse af huset.

Flytning af Humlebæk Stadion
Der skal laves forundersøgelse om muligheden for eventuel flytning af Humlebæk stadion – Bannebjerggård -  til Humlebæk Idrætscenter.