Efter en grundig proces hen over sommer og efterår med input fra borgere, foreninger og mange andre interesserede er det første visionsoplæg for Humlebæk Bymidte nu klar til politisk behandling.

Visionsoplægget for Humlebæks fremtidige bymidte er malet med en bred pensel, da oplægget først og fremmest skal være afsæt for både en realistisk og en visionær diskussion af såvel byens udfordringer som dens muligheder.
 
Når byrådet har drøftet oplægget igangsættes arbejdet med at udarbejde en strategisk helhedsplan for bymidten, som borgere og interessenter i flere omgange får mulighed for at bidrage til, første gang i løbet af foråret. 

Projektområdet for Humlebæk Bymidte defineres som center- og boligområdet, der afgrænses af Fredensborgvej og Teglgårdsvej samt hele stationsområdet og parkområdet ved Oscar Brunsvej og Ida Tesdorpfsvej. 

 

Projektområdet for Humlebæk Bymidte defineres som center- og boligområdet, der afgrænses af Fredensborgvej og Teglgårdsvej samt hele stationsområdet og parkområdet ved Oscar Brunsvej og Ida Tesdorpfsvej. 

Fredensborg Kommune besluttede i juni 2017 at der skal udarbejdes en ny samlet plan for den centrale del af Humlebæk. 

Kommunen købte i 2016 det forhenværende posthus med henblik på udvikling af området med blandt andet nyt bibliotek/kulturhus.