Udviklingsplanen for Humlebæk Bymidte

Byrådet diskuterede ambitionsniveauet for den langsigtede udviklingsplan for Humlebæk Bymidte på deres møde den 1. marts 2021.
Se referat fra Byrådets møde - pkt 37.

3 scenarier til en strategisk helhedsplan

Mandag den 16. november 2020 blev Byrådet præsenteret for 3 forskellige scenarier til en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.

Temamødet skal klæde Byrådet på, før de i det nye år behandler sagen om hovedgreb og volumen af en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.

Se hvad det er vi drøfter i Humlebæk bymidte

Humlebæk er en by med mange kvaliteter og en stærk identitet, men byen mangler imidlertid en sammenhængende og inviterende bymidte. Derfor blev der for snart to år siden udarbejdet et visionsoplæg for Humlebæk Bymidte.

Nu går vi for alvor i gang med at sætte retning og rammer for udviklingen af bymidten, så den kan komme til at summe af byliv. Det gør vi med en helhedsplan, som blandt andet skal beskrive, om der skal skabes nye kulturtilbud og institutioner, om veje og stier skal omlægges og om der skal bygges flere boliger.

Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde med en stor gruppe af erhvervsdrivende, beboere, foreninger, kommunale institutioner, kulturinstitutioner, frivillige, handicaprådet, seniorrådet og mange andre. Den 20. oktober inviterer vi alle borgere til at komme og høre om udviklingen af bymidten og komme med input til helhedsplanen.

Der kommer mere information om arrangementet når vi nærmer os dagen.
Til at hjælpe med helhedsplanen har vi lavet en aftale med Arkitektfirmaet Holscher Nordberg.

Hvis du vil høre mere om arbejdet med helhedsplanen er du meget velkommen til at kontakte projektleder Eva Hansen eva@fredensborg.dk Tlf. 92 43 47 42