Gymnastikkens Hus - som det kommer til at se ud. 

Gymnastikkens Hus placeres i Kokkedal, Holmegårdshallen ved Kokkedal Skole omdannes og udbygges.
Gymnastikkens Hus vil have fast opstillede gymnastikredskaber, springgrave, trampoliner m.v. til glæde for børn, unge og voksne, så de gymnastiske og motoriske evner kan styrkes og udvikles.

Status 
Udbuddet af Gymnastikkens Hus er i første omgang blevet annulleret, da der med de indkomne tilbud har været en konflikt i forhold til EU’s udbudsregler.

Kommunen tilrettelægger derfor nu et nyt udbud af Gymnastikkens Hus, der alene vedrører hal og de bygningsrelaterede optioner. Det betyder en forsinkelse af projektet på formentlig omkring 2-3 måneder, men projektet videreføres i øvrigt som planlagt således at et nyt Gymnastikkens Hus vil kunne forventes færdigt medio 2021.

Gymnastikudstyr (løsøre), udbydes separat af kommunen efter reglerne om køb af varer og tjenesteydelser.