Udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI). 
 

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Den sætter retningen for udviklingen af en tryg og levende bymidte. Planen omfatter nye butikker, boliger, erhverv og Generationernes Hus i form af en ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, et nyt plejecenter og måske en svømmehal.

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte er udarbejdet i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI). 

Byrådet vedtog den 2. juni lokalplanforslaget for første etape af Fremtidens Nivå Bymidte, der indeholder nye dagligvarebutikker, erhverv og boliger.
Lokalplanforslaget er i høring henover sommeren, og den 24. juni var der digitalt borgermøde om lokalplanforslaget.

Når lokalplanen er vedtaget kan Fredensborg Kommune påbegynde tilladelser til KFI's byggeri, og KFI kan igangsætte byggeriet.

Der er også indgået aftale med KFI og Fredensborg Kommune om de fremtidige ejerforhold og finansiering af infrastruktur og byrum i etape 1.

 

Hvad bygger Fredensborg Kommune? 

Byrådet forventer at investere ca. 450 mio. kr. i de bygninger og faciliteter, som er samlet under begrebet Generationernes Hus. Der er ikke tale om ét stort hus, men om bygninger tæt placeret i bymidten. Her kan de supplere hinanden og dermed bidrage til realisere visionen om, at generationer og interesser – fx i forenings- og kulturlivet - mødes, og dermed skaber et blomstrende byliv i Nivå dagen lang, hele året rundt.
 

Kort fortalt handler det om:
Skole og plejecenter
Der opføres en ny skole, som fuldt udbygget kan rumme ca. 1.000 elever i fire spor og hvor fx kantine, faglokaler, multisal mv. tænkes sammen med funktioner i det nye plejecenter og bibliotek/ kulturhus, så også børn og ældre mødes på tværs. Bygningen af skolen er en del af kommunens store skoleprojekt Fremtidens Folkeskoler.

Bibliotek/kulturhus
De nuværende bygninger bevares og udbygges, så skolebiblioteket kan integreres, ligesom SFO for de ældste elever. Her indrettes fx også musiklokaler, som kan bruges af skolens og musikskolens elever samt foreninger.

Sportshal
Ved siden af NKK Hallen opføres en ny hal, så de i alt to haller kan dække både skolens og foreningslivets behov.

Svømmehal
 Efter planen kan svømmehallen placeres tæt på stationen, så der er nem adgang for alle kommunens borgere. Byrådet har derudover besluttet at afklare mulighederne for at etablere et sundhedshus i bymidten samt behovet for yderligere dagtilbudspladser.