Chaluphuset ved Esrum Sø er en oplevelse.

Fredensborg bymidte skal udvikles til at være en grøn slotsby
I Fredensborg by er slottet og de grønne kvaliteter centrale for byens identitet.
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2017-2019 sat i alt 25,7 mio. kr. af til at udvikle bymidten i Fredensborg. Bevillingen er givet på baggrund af Byrådets Planstrategi som fastlægger visionen for byens udvikling i et 12-årigt perspektiv:
Den grønne slotsby – rig på oplevelser. Læs mere om delprojekterne og helhedsplan for byudviklingen i den grønne slotsby.

Vi arbejder videre i 2018 på at udvikle et netværk af oplevelsesruter som skal invitere lokale og besøgende til at gå på opdagelse i de mange bevaringsværdige kulturmiljøer, fx Kejserens Vej og Bagerstræde. Ruterne skal samtidig binde by og slot bedre sammen.

Nyt atletikstadion
Byrådet har afsat 5,3 mio. kr. til etablering af et nyt atletikanlæg på Fredensborg Stadion.
Fredensborg Atletik Klub har i medfinansiering givet det resterende beløb, så der i alt er 6,1 mio. kr. til projektet.