Det sker i Fredensborg by i 2021 og 2022

I 2022 har Fredensborg By 300 års jubilæum og den 14. januar 2022 har Dronningen 50 års regentjubilæum.

Vi forsøger derfor at undgå for meget byggeplads i Fredensborg by i det år, hvor byen og Dronningen skal fejres.

I 2021 gennemføres en forskønnelse af området ved slottet for at sikre, at disse fremstår markante og præsentable forud for jubilæumsåret.

Samtidig vil der i efteråret 2021 og starten af 2022 gennemføres nogle forberedende arbejder foran slottet, blandt andet fjernelse af ishus og den underjordiske bunker i Dronning Ingrids anlæg, således at jorden kan sætte sig forud for de kommende anlægsarbejder.

Ombygningen af ”Under Kronen” med øget tilgængelighed, mulighed for turistinformation og nyt ishus forventes færdiggjort i efteråret 2021.

En del anlægsarbejder vil blive færdige i løbet af jubilæumsåret og tage sig pænt ud.
Vi tager fat på anlægsaktiviteterne i Langedammen, hvor vi arbejder på Byskrænten og Amfiscenen. Dette arbejde gennemføres i efteråret 2021 og starten af 2022.

Vi stopper anlægsarbejdet for resten af jubilæumsåret og tager fat igen i 2023, hvor arbejder foran slottet, Bagerdammen, Jernbanegade mm anlægges.

Vi renoverer ”Under Kronen”

Den tidligere restaurant ”Under Kronen” på Jernbanegade skal totalrenoveres.
Huset skal indrettes med ishus, to offentlige toiletter og være klar til brug i 2022.

Arbejdet er gået i gangnog forventes færdigt i november måned.

Kronprinsens Anlæg

Et mindre grønt område mellem Jernbanegade, Kronprinsensvej og Wiedeweltsvej grænser direkte op til kommunens byudviklingsprojekt Den Grønne Slotsby.

Byrådet ønsker at gennemføre en renovering af arealet med henblik på, at skabe en attraktiv, grøn, blomstrende og offentlig tilgængelig lommepark der indgår som en naturlig del af Den Grønne Slotsby.

Renovering af arealet realiseret i efteråret 2021.

Projektet skal binde slottet og byen bedre sammen.

Vi skaber flere grønne områder til ophold og aktiviteter og gør det lettere for gående og cyklister at bruge i byen. Med projektet prioriterer vi det grønne, ophold og aktiviteter over asfalt, den kørende trafik og parkering.

Vi breder de grønne arealer ved Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg ud og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter som amfiscene i Langedammen og en kulturhistorisk inspireret legeplads på Byskrænten.

Kom med på virtuel byvandring og se hvad der skal ske

Baggrund