Fredensborg skal være en sammenhængende og moderne grøn slotsby med en levende bymidte som den attraktive ramme om både hverdagsliv, handelsliv, kulturliv og turisme.
Sådan lyder visionen for helhedsplanen Den Grønne Slotsby.

Byrådet har d. 2. september 2019 vedtaget den endelig plan for Fredensborg Bymidte, herunder en etapedeling af projektet. Det betyder at etape 1 gennemføres først. Dermed får hele området ved Kulturhuset, Bagerdammen og Langedammen et tydeligt og grønt løft. Den nederste del af Jernbanegade mod Slotsgade får derudover en tiltrængt ny belægning.

Et grønt og sammenhængende område mellem Kulturhuset, Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen, hvor både byens borgere og turister kan finde en rolig plet i de historiske omgivelser. Samtidig får børnene en ny kulturhistorisk inspireret legeplads ved Langedammen. Den udtjente asfalt på Jernbanegade udskiftes med en ny belægning, som passer til omgivelserne.

Det endelige færdigprojekterede projekt skal vedtages af Plan,- Miljø- og Klimaudvalget.
Anlægsarbejdet for etape 1 forventes at begynde i efteråret 2020. Etape 2 for den resterende del af Jernbanegade er udskudt indtil videre.

Etape 1 med grøn markering er Kulturhuset, Dr. Ingrids Anlæg, Bagerdammen, Langedammen, den nordligste del af Jernbanegade og LilleTorv.
Etape 2 med brun markering er den resterende del af Jernbanegade, denne etape sættes tidligst i gang efter 2023.

 

 

Den Grønne Slotsby er resultatet af en længere inddragelsesproces:

Fra 2012-2014 havde alle borgere i Fredensborg by mulighed for at byde ind med viden og idéer – fx i forbindelse med borgermøder og events eller ved at melde sig som byambassadører.

De mange input førte til planstrategien Fremtidens Fredensborg fra 2016. 

I 2014-15 blev en arkitektkonkurrence om en ny helhedsplan for bymidten gennemført. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vandt konkurrencen, og den ny helhedsplan blev politisk vedtaget i maj 2017.

Helhedsplanen sætter de overordnede, strategiske retningslinjer for udviklingen af Fredensborg bymidte og udpeger en række konkrete delprojekter.

I 2017-18 blev afholdt fire workshops for tre arbejdsgrupper med hver deres fokus på videreudvikling af tre af helhedsplanens delprojekter. Alle borgere i Fredensborg blev inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne, som er bredt sammensat af repræsentanter fra foreninger, turisme- og erhvervsliv og beboere.

Formålet med processen har været, at få borgernes input til funktioner, aktiviteter og udseende for de tre konkrete delprojekter. Processen er opsamlet i et værdiprogram og konkret udmøntet i både dispositionsforslag og en ny lokalplan for bymidten.

I løbet af processen er afholdt 3 åbne borgermøder.

Det første delprojekt for Oplevelsesruterne er realiseret i efteråret 2018.

Byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby og de konkrete anlægsprojekter herunder er en del af udmøntningen af Byrådets Planstrategi og Anlægsprogram – Fremtidens Fredensborg Kommune.

Ét af delprojekterne fra helhedsplanen er allerede realiseret, nemlig Oplevelsesruterne. 

Yderligere tre delprojekter er prioriteret i anlægsbudgettet og er blevet videreudviklet i samarbejde med byens borgere.

Delprojekterne er:
Jernbanegade og Lille Torv, som skal løftes gennem ny indretning og nye funktioner. Projektudvikling er i gang. 

Kulturhusets udearealer - herunder også Dronning Ingrids Anlæg. Området skal være et samlet og attraktivt udeareal for Kulturhusets aktiviteter og andre rekreative aktiviteter i byen. Projektudvikling og fondsansøgning er i gang og sker under hensyn til, at de bærende kvaliteter i Dronning Ingrids Anlæg skal bevares. 

Langedammen og Byskrænten, hvor der skal udvikles nye aktiviteter for store og små. Projektudvikling er i gang.

Du kan se tegninger fra den indledende projektering og læse mere om planerne i dispositionsforslaget her.

Du læse mere om projektudviklingen i borgernes værdiprogram og se små film med interviews fra processen i arbejdsgrupperne her.

Med afsæt i helhedsplanen, den nye lokalplan for bymidten, borgernes værdiprogram samt dispositionsforslaget er næste skridt færdigprojektering og udbud af de konkrete anlægsopgaver for projektets enkelte delområder.