Den Grønne Slotsby tager form
- kom med på virtuel byvandring

Vi skaber plads til mere grønt og ophold

Projektet skal binde slottet og byen bedre sammen.

Vi skaber flere grønne områder til ophold og aktiviteter og gør det lettere for gående og cyklister at bruge i byen. Med projektet prioriterer vi det grønne, ophold og aktiviteter over asfalt, den kørende trafik og parkering.

Vi breder de grønne arealer ved Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg ud og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter som amfiscene i Langedammen og en kulturhistorisk inspireret legeplads på Byskrænten.

Vi går i jorden i 2021 – og vi kan ikke undgå at forstyrre 


Vi kommer til at forstyrre jer under anlægsarbejdet, men vi vil gøre, hvad vi kan for at mindske generne.

I perioder vil der være gravearbejde i forskellige områder af byen, adgangsforholdene for både biler og gående vil blive ændret, og der kan være støj og støv.
Vi kommer til at udfører arbejdet i etaper, så vi f.eks. ikke spærrer hele Jernbanegade af på en gang og lukker af for adgangen til butikker. Når vi planlægger anlægsarbejdet i efteråret 2020, vil vi gå i dialog med bl.a. handelsdrivende og kulturinstitutioner for at sikre, at vi planlægger det, så det generer mindst muligt.
 

Har du spørgsmål ? 

Så find svaret herunder, hvor vi har udarbejdet en række svar på typiske spørgsmål om projektet. 

Bliver der mulighed for at påvirke projektet senere i processen?

Med projektforslaget er de store, grundlæggende linjer i projektet og mange konkrete detaljer helt på plads. Det betyder, at mulighederne for at ændre i projektet nu er begrænsede.

Der vil dog i løbet af efteråret blive mulighed for at være med til at påvirke den konkrete udformning af legepladsen på Byskrænten.
Her er projektet endnu ikke er så detaljeret.

Vi er derfor interesserede i at få input til f.eks. placering af svævebane og andre legeredskaber, placering af bænke.