Vi renoverer ”Under Kronen”

Den tidligere restaurant ”Under Kronen” på Jernbanegade skal totalrenoveres.
Huset skal indrettes med ishus, to offentlige toiletter og være klar til brug i 2022.

Arbejdet er gået i gangnog forventes færdigt i november måned.

Vi går i jorden i 2021 – og vi kan ikke undgå at forstyrre 


Vi kommer til at forstyrre jer under anlægsarbejdet, men vi vil gøre, hvad vi kan for at mindske generne.

I perioder vil der være gravearbejde i forskellige områder af byen, adgangsforholdene for både biler og gående vil blive ændret, og der kan være støj og støv.
Vi kommer til at udfører arbejdet i etaper, så vi f.eks. ikke spærrer hele Jernbanegade af på en gang og lukker af for adgangen til butikker. 

Projektet skal binde slottet og byen bedre sammen.

Vi skaber flere grønne områder til ophold og aktiviteter og gør det lettere for gående og cyklister at bruge i byen. Med projektet prioriterer vi det grønne, ophold og aktiviteter over asfalt, den kørende trafik og parkering.

Vi breder de grønne arealer ved Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg ud og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter som amfiscene i Langedammen og en kulturhistorisk inspireret legeplads på Byskrænten.

Kom med på virtuel byvandring og se hvad der skal ske

Baggrund