Den Grønne Slotsby tager form
- kom med på virtuel byvandring

Projektforslaget for Den Grønne Slotsby ligger nu klar. Vi vil gerne præsentere projektforslaget for byens borgere og for alle jer, der i årenes løb har bidraget med lokal viden, idéer og engagement.
På grund af coronasituationen har det ikke været muligt at gennemføre byvandringer og et møde som planlagt. 

Vi har derfor udarbejdet en film, hvor vi tager dig på rundtur i projektområdet for etape 1, som omfatter de tre delområder:

  • Fr. IV´s Bro, Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen
  • Jernbanegade fra Slotsgade til Wiedeweltsvej og Lille Torv
  • Langedammen, Amfiscene og Byskrænten

Vi skaber plads til mere grønt og ophold

Projektet skal binde slottet og byen bedre sammen.

Vi skaber flere grønne områder til ophold og aktiviteter og gør det lettere for gående og cyklister at bruge i byen. Med projektet prioriterer vi det grønne, ophold og aktiviteter over asfalt, den kørende trafik og parkering.

Vi breder de grønne arealer ved Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg ud og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter som amfiscene i Langedammen og en kulturhistorisk inspireret legeplads på Byskrænten.

Tak for jeres bidrag
- hjælp os med at sikre de bedste løsninger


Tak for alle jeres bidrag, som vi har brugt, mens vi udarbejdede projektforslaget.
Vi har nu de store linjer og de fleste detaljer på plads i projektet, men der er stadig mulighed for mindre justeringer.

Du kan hjælpe os med at sikre de bedste løsninger ved at kvalificere de konkrete designløsninger i projektforslaget:

  • Er der noget, vi har overset?
  • Hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når vi skal have de sidste detaljer helt på plads og gøre klar til anlæg? 


Fra den 24. juni til den 14. august 2020 kan du udfylde et spørgeskema herunder.
Vi bruger jeres input som rettesnor, når de sidste detaljer skal helt på plads i næste fase af projektet.

Har du spørgsmål ? 

Så find svaret herunder, hvor vi har udarbejdet en række svar på typiske spørgsmål om projektet. 

Bliver der mulighed for at påvirke projektet senere i processen?

Med projektforslaget er de store, grundlæggende linjer i projektet og mange konkrete detaljer helt på plads. Det betyder, at mulighederne for at ændre i projektet nu er begrænsede.

Der vil dog i løbet af efteråret blive mulighed for at være med til at påvirke den konkrete udformning af legepladsen på Byskrænten.
Her er projektet endnu ikke er så detaljeret.

Vi er derfor interesserede i at få input til f.eks. placering af svævebane og andre legeredskaber, placering af bænke.

 

Vi går i jorden i 2021 – og vi kan ikke undgå at forstyrre 


Vi kommer til at forstyrre jer under anlægsarbejdet, men vi vil gøre, hvad vi kan for at mindske generne.

I perioder vil der være gravearbejde i forskellige områder af byen, adgangsforholdene for både biler og gående vil blive ændret, og der kan være støj og støv.
Vi kommer til at udfører arbejdet i etaper, så vi f.eks. ikke spærrer hele Jernbanegade af på en gang og lukker af for adgangen til butikker. Når vi planlægger anlægsarbejdet i efteråret 2020, vil vi gå i dialog med bl.a. handelsdrivende og kulturinstitutioner for at sikre, at vi planlægger det, så det generer mindst muligt.