I Fredensborg Kommune er 90 % af arealet landområde. Her ses køerne ved Nivå Strandenge.

Fremtidens Karlebo
​På baggrund af fællesmødet på kroen den 26. juni offentliggøres her den endelige rapport fra Maple. Det er ikke en ”klassisk” rapport med mange kapitler, men en sammenfatning af resultaterne fra Maples interviewundersøgelse og de input, som kom frem på fællesmødet på kroen. Link til rapporten

Rapporten indeholder en kort beskrivelse af de fire indsigter, som Maple uddrog fra interviewundersøgelsen og fremlagde på fællesmødet. De fire indsigter er herefter suppleret med input fra mødet om, hvad borgerne i Karlebo kan gøre som borgere og hvad der kræver handling fra kommunen for at gøre tingene bedre og/ eller løse problemet. Herudover er der et afsnit om borgernes relation til kommunen.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal på deres møde den 4. september tage stilling til, hvordan der skal følges op på resultaterne i rapporten. Sagen som udvalget drøfter er tilgængelig nogle dage før mødet på fredensborg.dk på følgende link: www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

Farttilpasning på landet 
Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”. 
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
​Læs hvor vi går i gang 

Bedre internet
Den digitale infrastruktur skal udbygges. Det betyder bl.a bedre mobildækning og udbredelse af fibernettet. Læs om bredbånd

Se også Mobilitets- og infrastrukturstrategi 2018-2029

Bedre veje - øget trafiksikkerhed
Vejene er under forbedring med en stor asfalteringsplan for vejene i kommunen. I Humlebæk er asfalteringen på plads og det forsætter i de øvrige byer og landet. 
Stierne skal også forbedres med asfalt og belysning, ligesom broerne i kommunen vil blive sat i stand.

Der er stor fokus på trafiksikkerhed og trafikforberedende foranstaltninger blandt andet gennem Karlebo by.