Strategien for Bynatur i Nivå skal styrke Nivås identitet som en nutidig by midt i en unik natur. 

Strategien sætter fokus på bynaturen, som er i bymidten, langs cykelstier og veje, ved havnen og i tilknytning til de offentlige institutioner.  Bynaturen skal give plads til både mennesker, dyr og træer. Dermed kan cykelturen både byde på udsigter udover værdifulde naturområder omkring Nivå, men den kan også byde på planter, træer, blomster, buske og bier og ikke bare asfalt og slået græs. Bynaturen kan godt blive mere vild nogen steder, men vi må aldrig være i tvivl om, at den bliver plejet.  

Bynaturen skal styrke oplevelsen af hverdagslivet i Nivå, så livet i skolen, i klubben, i biblioteket og ved de mange fritidsaktiviteter kan ses. Samtidig skal bynaturen invitere til læring, leg og ro. For jo mere bynaturen bidrager til, at vi ser hinanden, jo mere trygt bliver det at færdes i Nivå. 

 

Se strategien for bynatur

I strategien opstilles 6 principper som samlet bidrager til at styrke bynaturen i Nivå. 

De 6 principper er :

 • Bynatur er vilde oaser
 • Bynatur er grønne forbindelser
 • Bynatur er aktive nyrum
 • Bynatur er naturlig tryghed
 • Bynatir er læringsrum
 • Bynatur er fælles ejerskab 


Herudover indeholder strategien syv indsatser, som er eksempler på, hvordan der skal arbejdes med bynatur på de kommunale arealer i Nivå.

De 7 indsatser er: 

 1. Nivå Bymidte
 2. Stationen, vest
 3. Islandshøjvej
 4. Islandshøj, Djævlebakken
 5. Nivåvej
 6. Kongevejen
 7. Kalvehaven mod Nivå Å


Det er samtidig ønsket, at strategien kan bidrage til at inspirere arbejdet med bynatur på private arealer.