Jobbillede

Læringsvejleder til Langebjergskolens ressourceteam


På Langebjergskolen har vi en vision om at skabe en skole, som vores elever ikke vil hjem fra. Vi har skabt en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag - en skole, som giver vores elever mod på livet, lyst til at lære mere, og oplevelsen af at vokse og udvikle sig igennem hele deres skolegang.
 
Vi er i færd med at gentænke læring, så vores elever både bliver fagligt dygtige og samtidig mestrer innovation, kreativitet, entreprenørskab og samarbejde. Vi tror på, at vores elever når et højere læringsudbytte, når de kan følge deres nysgerrighed, og når deres opmærksomhed, fortolkningsevne og dømmekraft trænes og styrkes i deres skoleliv. Vi tror på, at det er vores opgave at skabe positive læringsfællesskaber, hvor alle børn kan udvikle sig gennem mestringsoplevelser, følelse af samhørighed og motivation.
 
Vores pædagogiske praksis er funderet i en projektbaseret tilgang til læring, hvor vores elever fordyber sig i autentiske problemer med kreativitet og innovation indlejret som kompetencer parallelt med deres fagfaglige undervisning. Vi arbejder i organisk sammenhængende perioder, og har en ambition om at arbejde skemafrit over tid.
  
Vi søger en inspirerende lærer - du har måske en læringsvejlederuddannelse, en læsevejlederuddannelse eller anden relevant efteruddannelse. Du er levende optaget af skolens kerneopgave og tror på, at du bedst kan lykkes, når du er en del af et lærende fællesskab. Du skal være lige komfortabel i sparring med dygtige kolleger, som i samarbejdet med forældre og familier omkring den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring. På Langebjergskolen er en stor del af vejleder-opgaven at være medpraktiker i de forskellige team.
 
Din opgave
Du skal helt konkret medvirke til at udvikle og understøtte lærings- og trivselsrelaterede aktiviteter gennem undervisningsplanlægning, -udførsel og evaluering i medpraktikerforløb. Herudover skal du rådgive og vejlede omkring den enkelte elevs trivsel og læring i læringsfællesskabet.
 
Vi forventer, at du arbejder relationskompetent og vidensbaseret og bevæger dig ubesværet i feltet mellem kolleger, elever og deres familier. Vi forventer naturligvis også, at du har kvalifikationer til og motiveres af at udvikle didaktisk og pædagogisk praksis i en projektbaseret tilgang til læring - ligesom du har erfaring med ordblindevenlig undervisning, co-teaching og medpraktikerforløb. En del af din opgave vil være - i fællesskabet med det øvrige vejlederteam - at have et fokus på de børn, som ikke trives i skolen af faglige eller sociale årsager.
 
Dine personlige kvalifikationer skal bl.a. afspejle, at du 
 • hviler i dig selv – har selvindsigt og er nysgerrig på din omverden  
 • har høje forventninger, og ser ressourcen i dine medmennesker – store som små
 • er tillidsskabende, anerkendende og positiv ­– medskaber af et godt arbejdsmiljø
 • har kendskab til undervisningsmetodik, som får alle børn med i læringsfællesskabet
 • arbejder systematisk og struktureret med overblik – følger opgaver til dørs
 • er selvstændig og står på egne ben – bevarer et klart hoved og et lunt hjerte under pres
   
  Udover at være en betydningsfuld del af Langebjergskolens rejse, så tilbyder vi:
  En mangfoldighed af glade og dejlige elever, der ser frem til at møde dig.
  En skøn medarbejderstab med et stærkt personligt engagement og høj faglig kompetence.
  En verden af aktive og interesserede forældre, og en nærværende og bidragende bestyrelse.

  Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat per 1. december 2020.
   
  Vi glæder os meget til at høre fra dig, og vil opfordre dig til at kontakte os, inden du søger stillingen. Du kan ringe til afdelingsleder Gitte Lykkegaard på mobil 30182380 eller skoleleder Søren Jakobsen på mobil 21706677.
   
  Læs mere om Langebjergskolen på www.langebjergskolen.dk
  eller mød os på www.facebook.com/Langebjergskolen
   
  Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2020 kl. 9.00, og samtaler afholdes den 8. oktober 2020. 


Fakta

Ansøgningsfrist
05. oktober 2020 kl. 09:00

Kontaktperson

Søren Jakobsen

Telefon
21706677