Jobbillede

Hjemmeplejen i Fredensborg kommune søger engageret Social- og sundhedsassistent til aftenvagt


Hjemmeplejen i Fredensborg kommune søger engageret Social- og sundhedsassistent til aftenvagt
 
Hjemmeplejen i Fredensborg søger en social og sundhedsassistent 28 timer ugentlig, med weekendarbejde hver anden weekend. Du skal medvirke til løsning af sygeplejeopgaver hos borgerne- sammen med dine kollegaer.

Hvem er vi?
Hjemmeplejen i Fredensborg består af fire lokale enheder, med hver sin decentrale hjemmepleje hvad angår dag og aftenhold. Vi er organiseret i enhederne med en social- og sundhedsassistent og fire til fem social- og sundhedshjælpere. Samt en sygeplejerske der køre i aftenvagt på tværs af enhederne. Vi levere pleje og omsorg ud fra borgernes forskellige døgnrytmer, der afspejles i de visiterede ydelser samt fleksibilitet blandt medarbejderne.

Vi søger dig, der bliver motiveret af udfordringer med høj kompleksitet, hvor løsningerne ikke altid ligger lige for. Samtidig ser du ”det store i det små”, og løser også enkle plejeopgaver med kreativitet og med fokus på borgerens selvbestemmelse.

Du tænder på stor opgavediversitet og brænder igennem med dine faglige og personlige kompetencer.

Du er udpræget team spiller, men fungerer også med selvstændige opgaver, som kræver din fulde opmærksomhed.

Vi har både AMR og forflytnings ressource personer, der igennem døgnet kan være behjælpelig med opgaveløsning, som kan være udfordrende.

I Fredensborg hjemmepleje er vores væsentligste mission at:
 • Støtte borgere til at leve et liv med størst mulig selvbestemmelse og selvstændighed
 • Forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

Fredensborg kommunes ledetråde 2020 afspejler følgende fokusområder i vores daglige arbejde:
 • Sammenhængskraft på tværs af faggrupperne i hjemmeplejen
 • Bæredygtighed i arbejdsgangene- gode ideer deles
 • Et motiverende fællesskab for faglig udvikling som grundsten til engagement og arbejdsglæde

Typiske arbejdsopgaver i Fredensborgs hjemmepleje
 • Tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje og sundhedslovs ydelser hos den enkelte borger, ser borgeren som et helt menneske
 • Beskrive, handle på og evaluere sygeplejefaglige samt sundhedslovs problemstillinger i Nexus
 • Støtte kollegaer med mindre uddannelse i udførelsen af deres arbejdsopgaver
 • Støtte borgeren i at leve et aktivt og trygt liv ud fra den rehabiliterende tilgang
 • Håndtere medicinadministration og utilsigtede hændelser
 • Arbejde med helhedspleje
 • Tage medansvar for trivslen i gruppen, gør op med ”som vi plejer”, ser muligheder i det ukendte, have lyst til at lære nyt og bruger din indlevelsesevne til at skabe trygge rammer for borgeren

Vi ønsker os en assistent som synes det lyder spænende at:
 • Yde sygepleje til ældre borgere i primær sektor
 • At du går forrest med god praksis for dokumentationen, samt understøtte andre faggruppers kompetencer i dokumentation og triagering
 • At du kan samarbejde med mange forskellige kollegaer både til planlagte og opgaver af akut karakter
 • Har kørekort

Vi tilbyder:
 • To engagerede grupper med fokus på både borgere og kollegaer 
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Positive, imødekommende og dygtige kollegaer. Spænende og udfordrende opgaver, hvor to dage sjældent er ens
 • Mulighed for at sætte dit præg på aftenvagten


Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte gruppeleder Helle Lennartz på 24651773.

Stillingen er ledig til besættelse, således vil der løbende blive indkaldt til samtaler.


 

Fakta

Ansøgningsfrist
01. november 2020 kl. 23:59

Kontaktperson

Helle Lennartz

Telefon
2465 1773