Jobbillede

Vil du med på holdet som Social og Sundhedsassistentelev i Fredensborg Kommune


Fredensborg Kommune søger social- og sundhedsassistentelever.
Du brænder for et arbejde, hvor der tages udgangspunkt i pleje og omsorg.

Fredensborg Kommune søger dig, som er i gang med / har afsluttet GF 2 eller er uddannet SSH, og som har lyst til at være en del af det professionelle sundhedsvæsen.

Om dig
Du brænder for et arbejde, hvor der tages udgangspunkt i professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.
Du er interesseret i at arbejde med pleje og omsorg, borgernes / patienternes ressourcer og livskvalitet, og har lyst til at være en del af det professionelle sundhedsvæsen.
Du er respektfuld og har lyst til at lære og er klar til at udvikle dig både personligt og fagligt.
Du er mødestabil, fleksibel og kan tage ansvar for egen læring og uddannelse, herunder indstillet på at læse og løse skriftlige opgaver, også når du er i praktik.
 
Vi tilbyder
En afvekslende og meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer samt et godt læringsmiljø med gode rammer og et højt fagligt niveau på vores praktiksteder, og en høj gennemførelsesprocent.
En uddannelse med stor mulighed for, at få et job efter endt uddannelse og/eller et springbræt til f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Om uddannelsesforløbet
Uddannelsens længde afhænger af din uddannelsesbaggrund.
Uddannelsen er en vekseluddannelse. Undervisningen opdeles i mindst 4 skoleperioder og 3 praktikperioder.
Uddannelsen kan maksimalt vare op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.
Teoriforløbene foregår på SOSU H skolen i Hillerød. Meritafklaring varetages af SOSU H.

De 3 praktikperioder kan foregå som vist i nedenstående eksempel:
1. praktik: Kommunens Pleje- og Aktivitetscenter, i Hjemmeplejen, Aktivitetscenter eller på
    et Rehabiliteringsafsnit - 40 uger.
2. praktik: I psykiatrien - 18 uger.
3. praktik: På en somatisk afdeling på et hospital i 12 uger og 24 uger i primærområdet.

Praktikstederne kan ligge i hele Region Hovedstaden, dog ikke Bornholm. Praktikstederne vil dog oftest være placeret i den nordlige del af regionen. Bliver du ansat, er du sikret praktikplads.

Du kan læse mere om uddannelsesforløbet og optagelseskrav på SOSU Hs hjemmeside på:
www.SOSUH.dk/social-sundheds-uddannelse/

Du kan læse mere om Fredensborg Kommune og uddannelsesforløbet på vores hjemmeside www.fredensborg.dk/kommunen/job-i-kommunen/elev-hos-os

Løn og ansættelsesforhold
Fredensborg Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen er tidsbegrænset, det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer. Du får løn både i teori- og praktikperioderne. Oplysninger om løn finder du på kommunens hjemmeside. Såfremt du er berettiget til voksenløn skal du udfylde en særskilt ansøgning omkring voksenløn. Blanketten som skal vedhæftes din ansøgning, finder du her

Sådan søger du
Du skal søge stillingen online på linket nederst på siden. Det er meget vigtigt, at du vedlægger de nødvendige dokumenter, så vi kan vurdere din ansøgning.
  1. Dokumentation for, at du er optaget/går på grundforløb 2 målrettet SSA-uddannelsen samt hvornår den slutter.
  2. Erklæring, der giver os lov til at udveksle dine oplysninger med SOSU H i Hillerød i forbindelse med en eventuel ansættelse (du finder linket  Her)
  3. 9. eller 10. klasse eller andet eksamensbevis, fx SSH bevis.
  4. Straffeattest (du kan indhente den på www.borger.dk eller hos politiet)
  5. Gyldig opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk / EU borger.
  6. Opdateret brand og 1. hjælpsbevis hvis haves.
  7. Fyldestgørende CV med start og slut måned og ledighedsperiode(r)
Vejledning til ansøgningsskemaet finder du her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Maj-Britt Andreasen på tlf. 20705557 eller Stina Kirstein på tlf. 41906452.
 

Fakta

Ansøgningsfrist
31. december 2021 kl. 12:00

Kontaktperson

Maj-Britt Andreasen

Telefon
20705557