Jobbillede

Vi søger en tekniker, der kan forestå drift-/vedligehold af tekniske anlæg


Tekniker til Center for Ejendomme og Intern Service

Fredensborg Kommune har høje ambitioner med udvikling af vores bygninger og vi ønsker en knivskarp tekniker, som kan drible med mange bolde i luften på samme tid.

Du skal selvstændigt kunne forestå vedligeholdelsesplanlægning og drift af et antal ejendomme, som eksempelvis institutioner, skoler, fritidsejendomme, m.fl.. Sideløbende skal du kunne forestå gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter.

For stillingen gælder, at der er tale om komplekse opgaver, som kræver fagligt og teknisk overblik, kreativitet samt gode samarbejdsevner.

Eksempel på en arbejdsdag:
Din hverdag vil ofte starte på kontoret, hvor du møder nogle af dine 56 kollegaer. Der er allerede en summen af liv i storrumskontoret, hvor teknikerne er ved at løse en akut opgave med manglende varme fra træpillefyret i en daginstitution og arkitekterne diskuterer placeringen af et nyt idrætsanlæg.
Du har i dag planlagt et bygningssyn sammen med en ekstern rådgiver og det tekniske personale ude på en skole, og senere skal du som projektleder fremlægge seneste status på et vedligeholdelsesprojekt for ledelsen. I løbet af dagen bliver du inddraget af en kollega for sparring omkring en opgave med et belysningsanlæg på en skole. Der er mange bolde i luften og opgaverne spreder sig fra vedligeholdelse – akut som planlagt – til vedligeholdelsesprojekter, hvor du som projektleder fungerer som kommunens bygherre.

Krav til dig:
For at du kan løse de mangesidede opgaver, vi har i vores center, skal du være uddannet maskinmester eller tilsvarende og have nogen års erfaring med såvel drifts af anlæg, projektledelse som byggestyring. Det er vigtigt, at du selvstændigt kan drive opgaverne lige fra ide, brugerinddragelse og udførelse med tilsyn, funktionsafprøvning og aflevering. Og samtidig kan anvende din solide tekniske viden til vores vedligeholdelsesopgaver.

Vi har brug for, at du kan se mulighederne frem for begrænsningerne og stærke kommunikative evner er en nødvendighed samt forståelse for at arbejde i en politisk drevet organisation.

Du vil bl.a. få ansvar for:
 
  • tæt dialog med og både mundtlig og skriftlig information til alle vores brugere, interne som eksterne
  • gennemførelse af såvel planlagt som akut drift og vedligeholdelsesarbejder
  • bygningsgennemgange, mindre projektering, udarbejdelse af budgetoverslag, økonomistyring samt indhentning af tilbud
  • rådgivning om tekniske og økonomiske forhold og løsninger
  • varetagelse af drift- og vedligehold af en række ejendomme, herunder at gennemføre udbud og kontraktforhandlinger på egen hånd

Vi tilbyder:
 
  • minimum 56 rare kollegaer, som har ansvar for drift, vedligehold, bygherre rådgivning, projektledelse, energistyring, IT og meget mere
  • mulighed for at være med hvor det sker
  • et attraktivt, udfordrende, selvstændigt og vedkommende job med plads til udvikling og nytænkning i opgavevaretagelsen

Vi har fast arbejdsplads på Rådhuset i Kokkedal - som ligger tæt på motorvejen, - men vi skal dagligt ud til vores bygninger, som ligger i hele kommunen. Til det har vi elbiler til rådighed – så det er vigtigt, at du har kørekort.

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere? Så kontakt endelig Teamleder Helle Hallberg på tlf. 72 56 59 51
Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning snarest muligt – dog senest 22. februar 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes i takt med modtagelse af ansøgninger med henblik på efterfølgende ansættelse snarest mulig.

Se hele jobprofilen her (ser du annoncen via jobnet, skal du gå til www.fredensborg.dk under ledige jobs og finde annoncen der, for at åbne jobprofilen).

Fakta

Ansøgningsfrist
22. februar 2019 kl. 12:00

Kontaktperson

Helle Hallberg

Telefon
72565951