Jobbillede

Vi søger dig der brænder for at arbejde som Tale-Hørepædagog i Fredensborg KommunePædagogisk Forebyggelsesteam søger faglig kompetent Tale-hørepædagog/Audiologopæd til fuldtidsstilling, 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat senest 1. februar 2018

  
Talepædagog opgaver
 
Talepædagogerne betjener dagtilbud og skoler i alderen 0 - 18 år. Hovedparten af opgaverne er rettet mod 0-6 års området. Talepædagogen varetager råd - og vejlednings opgaver til forældre og dagtilbud, undersøgelser og undervisning.
I sager, hvor der er tilknyttet flere fagpersoner har vi fokus på at arbejde tværfagligt og koordineret i forhold til forældre og dagtilbud.
 
Talepædagogerne har fokus på at vejlede og rådgive forældre og vægter derfor forældres deltagelse i vejlednings og undervisningsforløb højt.
 
Vi vægter det forebyggende arbejde i form af faste tværfaglige konferencer for daginstitutioner og skoler.
Den enkelte talepædagog kan lave egne lokale sproggrupper eventuelt i samarbejde med en kollega el. personalet i daginstitutionerne.
 
Vi er i gang med et udviklingsarbejde i forhold til udvikling af gruppeforløb og generelt i forhold til indsatser og du skal ønske at biddrage til denne proces sammen med dine nye kollegaer.
 
Din profil

Du er omstillingsparat og villig til at udvikle ikke bare dig selv fagligt, men også din arbejdsplads i en positiv retning. Du har fokus på den faglige kvalitet og vil indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer og samarbejdspartnere, hvor du har evnen og lysten til at arbejde på tværs af forskellige faggrupper.
 
  • Har et positivt og understøttende syn på børns udviklingsmuligheder
  • Du arbejder anerkendende, tydeligt og struktureret og har evnen og lysten til at arbejde på tværs af forskellige faggrupper og samarbejdspartnere i daginstitutioner, skoler m.fl.
  • Kan arbejde selvstændigt med overblik og med sans for prioriteringer i arbejdet
  • Har lyst til at deltage i den videre udvikling af såvel det tværprofessionelle område, som det specifikt tale-hørefaglige område
  • Du er nysgerrig og stiller spørgsmål, når du er i tvivl eller undres, og kan udvise fleksibilitet i pressede situationer samt håndtere en uforudsigelig hverdag.
  • Er uddannet Audiologopæd. Eller har en PD målrettet talepædagogik
  • Meget gerne erfaring og/eller viden indenfor dyspraksisområdet
 
Om Pædagogisk Forebyggelsesteam
Bliver du vores nye kollega, kan du glæde dig til at blive en aktiv del af vores spændende udviklingsproces med fokus på udvikling i faggruppen samt inkluderende læringsmiljøer og udvikling af praksisfeltet.
Udover møder i Teamet og Centeret, har vi skabt forskellige fora med mulighed for udvikling og sparring i Teamet ved bl.a. faggruppemøderog Kollegial sparring, Temadage osv.
Vi har et godt fagligt samarbejdsmiljø i Teamet og gode sociale traditioner. Vi vægter at vores nye kolleger medbringer erfaring – og ikke mindst åbenhed, engagement og gode ideer til opgavefelt og metoder.
 
Dine kommende kollegaer siger:
”Vi har fokus omkring faglig udvikling og sparring faggruppen”
”Mit job giver mulighed for indflydelse på arbejdsopgaverne, som jeg i samarbejde med 
 praksisfeltet er med til at definere...”

”...ikke to dage er ens...”
 
Om Center for Familie og Handicap
I CFH er vi organiseret i teams, Ledelsesteamet, Familieteamet, Indsatshuset, SSP og opsøgende team, Pædagogisk Forebyggelsesteam, samt en række institutioner. 
  
Løn og ansættelsesvilkår.
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 15. december 2017 kl. 12
Ansættelsessamtaler vil foregå d. 19. december 2017
Ønsker du at høre mere om jobbet, så kontakt teamleder Camilla Louise Hansen, tlf. 40 70 99 66
 
 

Fakta

Ansøgningsfrist
15-12-2017 12:00

Kontaktperson

Camilla Louise Hansen

Telefon
40 70 99 66