Billede

Vi er en ambitiøs kommune. Begreber som kvalitet, faglighed, nytænkning og udsyn er en stor del af vores kultur.

  • Vi er foregangskommune når det gælder attraktive og fleksible lønpakker.
  • Vi er en ambitiøs og fornyende arbejdsplads.
  • Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere er ansvarlige for arbejdsglæde og trivsel.

Fredensborg Kommune er godt på vej til at blive en af Nordsjællands bedste arbejdspladser. Det er vi, fordi:

  • Vi har fokus på, at det gode samarbejde er afgørende for borgernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel i hverdagen.
  • Vi er foregangskommune når det gælder attraktive og fleksible lønpakker.
  • Vi er en ambitiøs og fornyende arbejdsplads, hvor opgaver, behov, teknologi og metoder hele tiden er under forandring. Dette stiller krav til, at vi er i stand til at lære hele livet. Derfor bakker kommunen aktivt op om medarbejdere der vil udvikle og forny sine kompetencer.
  • Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere er ansvarlige for arbejdsglæde og trivsel. Et ansvar der bør efterleves i de daglige handlinger og relationer.
  • Vi har fokus på god ledelse. Vi mener, at ledelse og motivation af personalet er altafgørende for de resultater vi leverer. God personaleledelse giver som hovedregel god effekt for både borgere og personale.

I Fredensborg Kommune er vi forpligtet til at opslå alle ledige stillinger på vores hjemmeside, hvorfor vi ikke modtager og behandler uopfordrede ansøgninger.

Du er velkommen til at holde dig orienteret om nye ledige stillinger, som du finder her. På samme side har du også mulighed for at oprette en gratis jobagent, så du automatisk modtager en besked, når der opslås et job, der har din interesse.

40.000 indbyggere
3.800 medarbejdere
Skolerne leverer 295.000 undervisningstimer årligt
Hjemmeplejen aflægger mere end 240.000 besøg i eget hjem
Plejecenteret Lystholm producerer mere end 100.000 portioner mad
225 km veje sneryddes
Der indsamles papir fra 250 containere og 9.200 husstande
Der tømmes mere end 1 mio. dagrenovationssække
Bibliotekerne har årligt 570.000 bogudlån og 300.000 besøgende