Jamen jeg har jo altid gerne ville hjælpe – og mit job er at give den ultimative hjælp.

Maiken Andersen er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen i Fredensborg.
Og hun er vild med sit job. ”Jeg får så meget igen af dem jeg hjælper. Jeg går glad på arbejde og glad fra arbejde. Jeg har søde kollegaer, og et job, hvor jeg går ind i folks hjem og hjælper dem med personlig pleje og praktisk hjælp.”

Maiken bor i Frederiksværk og efter nogle år i butik og i DSB, besluttede hun sig til at uddanne sig til social- og sundhedshjælper. ”Det er jo en uddannelse med voksenløn, så derfor var det muligt for mig at sadle om uden at gå betydeligt ned i indtægt,” fortæller hun. Og hun stopper ikke her. Maiken har besluttet at læse videre til social- og sundhedsassistent. Så får hun også lov til at give medicin og yde sårpleje.

Herunder kan du læse lidt om uddannelsen som social og sundhedshjælper. 

Og du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinator Maj-Britt Andreasen på mobil  20 70 55 57 eller mail  mand@fredensborg.dk

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer i alt 14 måneder, og har fokus på både teori og praksis.

  • Teoriforløbene foregår på SOPU-skolen i Hillerød.
  • Praktikforløb foregår på henholdsvis et plejecenter og hjemmeplejen i Fredensborg Kommune i byerne Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg.

2 gange om året 
Vi optager elever 2 gange om året til social- og sundhedshjælperuddannelsen med uddannelsesstart i august og januar måned. Du skal derfor holde øje med kommunens hjemmeside for ansøgningsfrister.

Ansættelse og elevløn
Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA.
Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart enten januar eller august og får tilbudt en uddannelsesaftale med os, vil du få voksenløn.
 

Herunder kan du læse lidt om uddannelsen som social og sundhedsassistent. 

Og du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinator Maj-Britt Andreasen på mobil  20 70 55 57 eller mail  mand@fredensborg.dk


Som social- og sundhedsassistentelev hos os tilbyder vi

  • tæt kontakt til vores uddannelseskonsulent,
  • løn efter overenskomst med FOA
  • og et højt fagligt niveau på vores praktiksteder.

Uddannelsens længde afhænger af din uddannelsesbaggrund og evt. erhvervserfaring som social- og sundhedshjælper. Uddannelsen kan maksimalt vare op til 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik.

De 3 praktikperioder kan foregå i en kommune på et plejecenter, i psykiatrien og i hjemmeplejen, aktivitetscenter eller et rehabiliteringsafsnit og på en somatisk afdeling.

3 gange om året
Vi optager elever 3 gange om året til social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart i januar, marts/april og august. Du skal derfor holde øje med kommunens hjemmeside for ansøgningsfrister.

Ansættelse og elevløn
Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA.
Elever, der påbegynder elevuddannelse, som ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse aflønnes med voksenelevløn.

Er du sygeplejestuderende i klinik fra sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden, så kan du få plads hos os. 
Vi er godkendt til at modtage:

  • studerende i 6. og 11. modul.
  • og i kortere forløb, studerende i 1. modul, 5. modul og 13. modul.


Kontakt vores uddannelsesansvarlige Maj-Britt Andreasen på mobil  20 70 55 57 eller mand@fredensborg.dk

Du skal vælge en kontoruddannelse hos os, hvis du ønsker personlig og faglig udvikling i løbet af de 2 år. Vi er en moderne arbejdsplads i konstant udvikling, som lægger vægt på at der bliver lyttet til eleven. Sammen kan vi give dig en god og attraktiv uddannelse.

Fredensborg Kommune søger elever i januar måned med ansættelse 1. september. Ansøgning om ansættelse foregår elektronisk via kommunes hjemmeside, Jobindex og Jobnet. - OG vi ansætter to elever om året. 

Du vil blive introduceret til forskellige administrative arbejdsgange og processer samt opgaver hvor du bl.a. skal kommunikere med borgere og samarbejdspartnere telefonisk, ved direkte møde eller gennem forskellige digitale platforme.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Handelsskolen K-Nord i Lyngby og afsluttes med en fagprøve.

Adgangskrav
Du har et HG grundbevis med adgang til offentlig administration, som er påbegyndt eller udstedt før 1. august 2015, eller EUX.

Er din baggrund HF, HTX eller STX, skal du have gennemført et supplerende 10 ugers forløb inden ansættelsesdatoen.

Er din baggrund HHX eller EUX med en anden fagretning end kontor, skal du have et supplerende EUS-forløb.

Kontakt din handelsskole, hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene.