HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 14. november 2019


Indmeldelse af ønske om deltagelse i vandrådsarbejdet. 
 
I forbindelse med vandrådsarbejdet er det blevet besluttet, at der skal oprettes et vandråd i Øresundsoplandet og at Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet i Øresundsoplandet.

Hvis man ønsker at deltage i vandrådsarbejdet skal man senest den 25. november 2019 meddele dette til Gribskov Kommune på e-mail. basoe@gribskov.dk.