TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 29. september 2020

Ejer af Nivå Camping, Sølyst Alle 14, 2990 Nivå har ansøgt kommunen om udlejningstilladelse (campingtilladelse) efter § 2 stk. 1 i campingreglementet, bek. nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser. Ansøgningen vedrører mulighed for vintercampering på Nivå Camping.
 
I henhold til reglementets § 7 stk. 1 -3 meddelte Fredensborg Kommune den 20. maj 2020, at kommunen havde fastsat fristen for sagens behandling til den 30. september 2020. Sagen er blevet politisk behandlet i kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg den 14. september 2020 samt i Økonomiudvalget den 21. september 2020. På mødet i Økonomiudvalget blev det besluttet, at sagen skal belyses yderligere ved dialog med pladsens ejere, inden sagen skal behandles igen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Sagen forventes behandlet på udvalgets møde i november 2020. Fredensborg Kommune meddeler hermed, at sagsbehandlingsfristen udsættes til den 23. december 2020.  Fristen for sagsbehandlingens afslutning kan ikke udsættes flere gange.
Klagevejledning
Du kan klage over den afgørelse Fredensborg Kommune har truffet i henhold til § 7 stk. 2 om udsættelse af fristen for sagens behandling til Planklagenævnet. Hvis du vil indsende en klage til Planklagenævnet så kan du gøre det på klageportalen i Nævnenes hus.

Den finder du på hjemmesiden naevneneshus.dk eller ved at følge dette link:
 
Du skal først logge ind med NemID og herefter kan du oprette din klage. Du behøver ikke færdiggøre din klage med det samme, dog skal klagen være indsendt inden klagefristens udløb. Det koster et gebyr at klage. Gebyret er fastsat til 900,- kroner for privatpersoner og 1.800,- kroner for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver gebyret via. klageportalen.

Fristen for at klage er 4 uger fra offentliggørelsen.