TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017) til udledning af vej,- overflade og grundvand fra et 0,14 Ha stort opland bestående af viadukten under jernbanebroen ved Møllevej 2990 Nivå. 

Den gamle jernbanebro skal udskiftes med en ny i perioden februar - juni 2018 derfor har COWI A/S på vegne af Banedanmark søgt om udledningstilladelse til udledning af det vand der samler sig i viadukten under jernbanebroen.
Ansøger er COWI A/S på vegne af Banedanmark.

Clipart Se udledningstilladelsen

Se udledningstilladelsen