TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 7. januar 2020

Fredensborg Kommune meddeler hermed jf. § 28, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer tilslutningstilladelse til udledning af processpildevand til offentlig kloak fra Kølster Malt og Øl ApS.


Kommunens afgørelse kan, af visse klageberettigede organisationer og af enhver der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledningen findes sidst i den vedlagte tilladelse.

 
Clipart Se den endelige tilslutningstilladelse

Se den endelige tilslutningstilladelse