TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 3. juni 2020

Fredensborg Kommune meddeler hermed jf. 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019 samt spildevandsbekendtgørelsen LBK nr. 1317 af 04/12/2019 § 13 om tilslutningstilladelse til etablering og tilslutning af en fedtudskiller til den offentlige kloak fra Cafe Strandhuset på Nivå Strandpark 21, 2990 Nivå. 

Kommunens afgørelse kan af visse klageberettigede organisationer og af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagevejledning findes sidst i den vedlagte tilladelse. 

Clipart Se Tilslutningstilladelsen

Se Tilslutningstilladelsen

Clipart Drift og vedligeholdelsesaftale

Drift og vedligeholdelsesaftale