TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 28. august 2020

Tilslutningstilladelse til etablering og tilslutning af en fedtudskiller til offentlig kloak fra Kokkedal Skole

Fredensborg Kommune meddeler hermed jf. 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019 samt spildevandsbekendtgørelsen LBK nr. 1317 af 04/12/2019 § 13 om tilslutningstilladelse til etablering og tilslutning af en fedtudskiller til den offentlige kloak fra Kokkedal Skole på Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.
 

Kommunens afgørelse kan af visse klageberettigede organisationer og af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.


Klagevejledning findes sidst i den vedlagte tilladelse.

 

Clipart Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse