TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg kommune giver hermed tilladelse efter § 19 og 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017) samt § 17 i spildevandsbekendtgørelsen (lovbekendtgørelsen nr. 726 af 1. juni 2016 til udledning vand fra grundvandssænkning ved jernbanebroen over af møllevej 2990 Nivå. 

 

Den gamle jernbanebro skal udskiftes med en ny i perioden februar - juni 2018 derfor har COWI A/S på vegne af Banedanmark søgt om en midlertidig udledningstilladelse til udledning af vand fra grundvandssænkning i forbindelse med byggeriet af den nye jernbanebro.

Ansøger er: COWI A/S på vegne af Banedanmark.

Clipart Se den midlertidige udledningstilladelse

Se den midlertidige udledningstilladelse