TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 6. juni 2019

Infrastruktur- og Teknikudvalg har den 4. juni 2019 godkendt at sende projektforslag om kollektiv varmeforsyning med fjernvarme til nyt boligområde, Sølyst Strandpark i Nivå, i høring hos de berørte parter i 4 uger.
Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 06. juni til 12. juli 2019.
 
Det berørte område ligger i et distrikt, der er varmeforsynet med naturgas og vil omfatte fremtidig forsyning af et nyt boligområde, herunder ca. 65 boliger samt et fælleshus, med fjernvarme fra en naturgasfyret blokvarmecentral.
 
Projektforslaget er modtaget fra Sweco Danmark A/S, som er rådgiver for I/S Norfors. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og kan sammen med sagsafgørelsen se her på siden.
 
Eventuelle høringssvar bedes sendt til klima@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 12. juli 2019, for at blive behandlet. Byrådet vil herefter behandle forslaget i lyset af de indkomne kommentarer.
 
Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 ”om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (Projektbekendtgørelsen).
Clipart Se det samlede projektforslag

Se det samlede projektforslag

Clipart Kollektiv varmeforsyning

Kollektiv varmeforsyning