TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 27. juni 2016

Fredensborg Kommune ønsker at etablere et nyt dræn mellem Sølyst Sø matr. 11e Niverød By, Karlebo og Branddammen på matr. 11al Niverød By, Karlebo, for at genoprette afvandingen fra søen. Anlæg af nyt dræn kræver en tilladelse jf. § 21 i Vandløbsloven[1] og § 5 i Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering.

 

 

Dette forslag er offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside d. 27.06.2016 i offentlig høring til og med d. 26.07.2016. Herefter vil Fredensborg Kommune træffe afgørelse og en eventuel tilladelse vil blive offentliggjort på hjemmesiden med 4 ugers klagefrist.

 

Clipart Reguleringsforslag

Reguleringsforslag