TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 6. oktober 2021

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S udfører omlægning af transmissionsledningen for fjernvarme ved Teglsøerne i samarbejde med MT Højgaard og Forsyning Helsingør.

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til gennemførelse af arbejdet på transmissionsledningen i aften- og nattetimerne i perioden den 13.-14 oktober 2021.

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S har sendt informationer til naboerne i Boligforening VIBO om det forestående arbejde d. 27. september 2021.

 

Dispensationen kan ikke påklages, men kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra dags dato, dvs. 6. april 2022.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen