TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 31. juli 2019

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskriften for midlertidige aktiviteter til,  at firmaet WT- Courts and Camps ApS, c/o Nils Trier Madsen på vegne af Fredensborg Kommunes Center for Ejendomme og Intern Service samt Center for Læring, Fritid og Sundhed kan etablere specialbelægning på tennisanlægget på Karlebovej 8, 2980 Kokkedal i perioden 1. august til 8. august 2019 i tidsrummet kl. 07.00-22.00 på hverdagene og lørdag samt kl. 07.00-12.00 søndag.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 28. august 2019.
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
 
Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.
 
 

Clipart Se dispensationen her

Se dispensationen her