TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter til Dines Jørgensen & Co. A/S på vegne af I/S NORFORS til udførelse af belægningsarbejde på genbrugspladsen på Bakkegårdsvej 404B, Humlebæk på søndagene d. 26. november, 3, december og 10. december 2017 i tidsrummet kl. 07.00-14.00

Klagevejledning
D
enne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, den 22. december 2017. En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen