TILLADELSE | Arkiv NIVÅHUMLEBÆK

Opdateret: 1. juni 2018

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til Banedanmarks entreprenør JORTON til at udføre forberedende støjende bygge- og anlægsaktiviteter fra kl. 06.00-20.00 på op til 2 hverdage pr. uge i ugerne 24-25-26.

Dispensationen gives for at JORTON kan blive færdig med de forberedende arbejder inden selve broudskiftningerne skal starte i sporspærringsperioden fra den 30. juni 2018.   

Afgørelsen kan ikke påklages, men den kan indbringes for domstolene senest 1. december 2018

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen

Clipart Se foreskriften

Se foreskriften