TILLADELSE | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆK

Opdateret: 13. september 2018

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til gennemførelse af sporjustering på Kystbanen natten mellem den 16.-17. september 2018.

Arbejdet udføres hvor Banedanmark i sommerens sporspærringsperiode har udført ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

Afgørelsen kan ikke påklages, men den kan indbringes for domstolene senest 13. marts 2019.  

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen

Clipart Se foreskriften

Se foreskriften