TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter til Systemafspærring ApS på vegne af Fredensborg Kommunes Team Trafik til udførelse af afstribning på Avderødvej i Kokkedal natten mellem d. 20. november og tirsdag d. 21. november 2017. 

Fredensborg Kommunes Team Trafik skal i forbindelse med trafiksaneringsprojektet på Avderødvej udføre afstribning af vejen. Afstribningen skal pga. trafiksikkerheden og trafikafviklingen færdiggøres samlet og hurtigst muligt.  

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen