TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 27. maj 2020

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om ny campingtilladelse efter § 2 stk. 1 i campingreglementet, bek.nr.: 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Ansøgningen er fra ejeren af Nivå Camping, Sølyst Allé 14, 2990 Nivå og vedrører mulighed for campering i perioden 1. november til 28. februar (vintercampering) på en afgrænset del af campingpladsen.

I henhold til reglementets § 7 stk. 1 -3 har Fredensborg Kommune fastsat fristen for sagens behandling til den 30. september 2020. Hvis sagen viser sig at være så kompleks, at fristen ikke kan overholdes, skal kommunen meddele den nye frist samt en begrundelse for fristens udsættelse inden den 30. september 2020. Fristen for sagsbehandlingens afslutning kan udsættes én gang.

KlagevejledningDu kan klage over den afgørelse Fredensborg Kommune har truffet i henhold til § 7 stk. 1 om fristen for sagens behandling til Planklagenævnet. Hvis du vil indsende en klage til Planklagenævnet så kan du gøre det på klageportalen i Nævnenes hus.
 
Den finder du på hjemmesiden naevneneshus.dk eller ved at følge dette link:
 
Du skal først logge ind med NemID og herefter kan du oprette din klage. Du behøver ikke færdiggøre din klage med det samme, dog skal klagen være indsendt inden klagefristens udløb. Det koster et gebyr at klage. Gebyret er fastsat til 900,- kroner for privatpersoner og 1.800,- kroner for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver gebyret via. klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra offentliggørelsen.