HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 24. januar 2020

Fredensborg Kommune har den 24. januar 2020 besluttet at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan L1 i høring.

Planforslaget muliggør, at der kan opføres en bolig i 1 etage på ejendommen Høje Lønholt 2. Tillægget ændrer anvendelsen af ejendommen fra offentligt formål til boligformål, fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelser om lokal nedsivning af overfladevand på grunden.

 

Forslaget er i høring til den 27. marts 2020.

Bemærkninger skal sendes til plan@fredensborg.dk

Clipart Se forslag til tillæg

Se forslag til tillæg