HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 26. september 2017

Fredensborg Kommune har udarbejdet en ny fælles vision for kommunens mobilitet og infrastruktur.

Det overordnede formål med Mobilitets og Infrastrukturstrategi 2018-2029 er at skabe grundlag for de fremtidige politiske prioriteringer, og administrative beslutninger på vej- og trafikområdet. Strategien tager afsæt i de overordnede sigtelinjer for kommunens udvikling, som er beskrevet i ”Fremtidens Fredensborg Kommune - Plan- og Agenda 21 strategi 2015-2020.

Strategien skal medvirke til at skabe en sammenhængende, grøn og trafiksikker infrastruktur til gavn for alle borgere, erhvervsliv, turister og pendlere. Den skal styrke mobiliteten i de enkelte bysamfund, give borgerene mulighed for at leve et sundt og aktivt liv og sikre et sammenhængende, kollektivt net – både internt i kommunen, og til knudepunkter udenfor kommune.

Mobilitets- og infrastrukturstrategien tegner de overordnede linjer for kommunens trafikale udvikling. Strategien suppleres af 4-årige handleplaner med konkrete handlinger.

Første handleplan forventes vedtages på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde d. 30. november 2017.

Clipart Strategi for mobilitet og infrastruktur

Strategi for mobilitet og infrastruktur