HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 26. juni 2017

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Humlebækvej 38, 3480  Fredensborg, matr. nr. 44 Langstrup By, Asminderød. Sagen er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk. 2.

Ansøgningen omfatter 4 bygninger som er registreret som bevaringsværdige, alle med en samlet bevaringsværdi på 4. Se vedlagte registrering fra 1999. Der er yderligere oplysninger om registreringen på www.kulturarv.dk. Kommunen har anmodet ejeren om en uvildig rapport om de kulturelle og tekniske forhold, herunder om bygningens bevaringsværdi står i et rimeligt forhold til restaureringsomkostninger.

Ansøgningen er begrundet med at bygningerne er i dårlig stand, herunder kuldebroer og skimmelsvamp, samt at boligen er placeret meget tæt på højspændingsledninger. 

Ansøger har også indsendt en ansøgning om nye bygninger til erstatning for de eksisterende. Kommunen arbejder for tiden med at undersøge ansøgningen.

Ejendommen er ikke omfattet af et nedrivningsforbud i en bevarende lokalplan (der er ingen lokalplan), og sagen skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens § 18.