HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 26. februar 2019

Se området

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå på adressen Niverødgården nr. 2. Skolen har i dag til huse i hovedhuset på den gamle Niverødgård, og ønsker at opføre en ny bygning på ca. 800 m2 i gårdens tidligere have for at tilvejebringe plads til flere undervisningslokaler.

Per Gyrum skole har flere bygninger i området og ønsker mulighed for at samle aktiviteterne. Det vil fortsat være muligt at have udearealer til skolen samt bibeholde at der vil være rekreative funktioner.

Høring
Fredensborg Kommune sender hermed de planlagte ændringer af Kommuneplan 2017 i offentlig høring jf. Planlovens §23c. 

Vi vil meget gerne høre fra dig i forbindelse den kommende planlægning af området med udvidelse af skolen. Nogle af hovedspørgsmålene kan være hvordan tilpasser vi den nye skolebygning i området, og hvordan tager vi bedst hensyn til naboerne?

Send dine forslag og idéer til Fredensborg Kommune på e-mail plan@fredensborg.dk eller pr. brev til Plan & Byg, Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal, så de er os i hænde senest d. 12. marts 2019.

Clipart Se mere om ideer og forslag

Se mere om ideer og forslag