HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. august 2016

Baggrund og projektbeskrivelse
Der ønskes opført et ca. 10 m højt tårn med mulighed for udsigt til Lergravssøerne og en rutsjetur ned. Se nedenunder om yderligere oplysninger om tårnet og pladsen.

 

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 16 for en del af Niverød by. I byplanvedtægten er arealet udlagt til bl.a. fællesfaciliteter og friarealer. En tilladelse til tårnet forudsætter en dispensation fra byplanvedtægtens § 5, stk. 3, eftersom bygninger til fællesfaciliteter maksimalt må være 1 etage. Tårnet forudsætter også en helhedsvurdering, jf. bygningsreglementet BR15, kap. 2.3, eftersom tårnet er højere end 8,5 m.

Clipart Høringsbrev og projektbeskrivelse for udsigts-og rutsjetårn

Høringsbrev og projektbeskrivelse for udsigts-og rutsjetårn