HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 15. marts 2016

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om ombygning og renovering af Nivå Center.

Projektet består af følgende hovedelementer:

  1. Nedrivning af dele af centret
  2. Opførelse af 2 nye dagligvarebutikker
  3. Renovering af facader og tage på centerets butiksbygninger
  4. Renovering af udearealer, torve, parkeringspladser, mv.

Placeringen af de 2 nye dagligvarebutikker forudsætter en byzonetilladelse.

Renoveringen af bygningernes facader og tage forudsætter dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, og på grund af renoveringens relativt store omfang behandles også dette forhold som en byzonetilladelse.

Clipart Høring om Nivå Center

Høring om Nivå Center