HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 10. juli 2016

Byrådet har d. 20. juni 2016 godkendt at sende et forslag til regulativ for husholdningsaffald i høring. Regulativet skal erstatte kommunens regulativ for husholdningsaffald af 26. september 2011.

Regulativet danner grundlag for håndtering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Denne opbygning sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv

Se høringsforslaget her

Se referat fra politisk møde om regulativ for husholdningsaffald

Baggrund for en række ændringer i regulativforslaget, er de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen). Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

• Der er indføjet nye bestemmelser vedr. installering af køkkenkværne og etablering af nedgravede affaldsløsninger for hhv. dagrenovation samt glas og papir.
• Der er indført en fællesordning for genbrugspladser. Det betyder, at alle borgere og virksomheder i kommunen kan benytte 6 genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Disse pladser drives af Norfors. 
• Der er indført nye bestemmelser vedr. anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, herunder undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.
• Der er indført ny ordning for bærbare batterier og akkumulatorer.

Der er desuden foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i en række husholdningsaffaldsordninger.

Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i Byrådets overvejelser, inden regulativet vedtages endeligt. Regulativforslaget samt dagsordenspunktet kan ses her