HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 1. juni 2017

Forslag til et nyt Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune er den 9. maj 2017 godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget til skulle i offentlig høring.

 

 

Efter den offentlige høring skal regulativet vedtages politisk, idet de evt. indkomne bemærkninger indgår i den politiske behandling.
 
Regulativet har tidligere været i høring i 2015.
Det er nu opdateret. Der er særligt ændringer i forhold til vandplaner samt kontrolmetode og –hyppighed i forhold til det tidligere forslag.
Evt. bemærkninger til regulativet skal være skriftlige og sendes pr. email til vandognatur@fredensborg.dk eller pr. post til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevandgen 3B, 2980 Kokkedal, att. Claus Matzen.
Telefonisk henvendelse om regulativet kan ske til Claus Matzen på tlf. nr. 72 56 59 39.

 

Clipart Se forslag til regulativet

Se forslag til regulativet