HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. juli 2017

Fredensborg kommune vil give tilladelse efter § 37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 0127 af 26. januar 2017) og § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til at etablere en gydebanke mellem st. 7070-7100 i Usserød Å. Tilladelsen er i høring i 8 uger.

Ansøger er Fredensborg Kommune Egevangen 3b 2980 Kokkedal 

Høringsfristen er den 6. september 2017 kl. 23:59.

Fredensborg Kommune meddeler samtidig dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 0121 af 26. januar 2017) til etablering af en gydebanke i Usserød Å. Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen på hjemmesiden.

Endvidere har Fredensborg Kommune truffet afgørelse om ikke VVM pligt efter VVM-bekendtgørelsen § 21 (LBK nr. 448 af 10/05/ 2017)  Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen på hjemmesiden.

Clipart Se høringsmateriale

Se høringsmateriale