HØRING | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 15. august 2016

Som en del af Klimatilpasning Kokkedal modtog Fredensborg Kommune d. 15. juni 2016 myndighedsansøgning om tilladelse til erstatning af eksisterende bro mellem Byengens Ådal og Østlige Ådal. Projektet er beskrevet af Rambøll og omhandler en ny kombineret bro og vandlæringsplads.


Dette projekt kræver en reguleringstilladelse jf. vandløbsloven og bringes nu i høring.
Der kræves også en dispensation jf. Naturbeskyttelsesloven § 3 denne dispensation sendes nu i klagefrist.

Tilladelsen med høring og offentliggørelse
Med baggrund i foranstående, agter Fredensborg Kommune at meddele tilladelse til regulering af vandløbet i medfør af vandløbslovens § 17.
Meddelelsen om tilladelse i høring til vandløbsregulering er annonceret d. 15. august 2016 på Fredensborg Kommunes hjemmeside, samt sendt til lodsejere og interessenter.
Tilladelsen fremlægges i høring i 4 uger jf. § 24 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
Tilladelsen jf. vandløbsloven fremlægges i høring frem til d. 12. september 2016.
eventuelle bemærkning skal indsendes til Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, Att. Vand og Natur, eller pr. e-mail til vandognatur@fredensborg.dk

Clipart Tilladelse til opsætning af ny bro med vandlæringsplads

Tilladelse til opsætning af ny bro med vandlæringsplads

Clipart Vandlæringsplads - bilag 1

Vandlæringsplads - bilag 1

Clipart Planoversigt Vandlæringsplads - bilag 2

Planoversigt Vandlæringsplads - bilag 2

Clipart Vandlæringsplads - Hydralisk beregning - bilag 3

Vandlæringsplads - Hydralisk beregning - bilag 3