HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 23. september 2016

Fredensborg Kommune vil give tilladelse efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015) og §3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til at regulere brinkerne på det offentlige vandløb Donse Å fra st. ca. 4905-4965  og st. ca. 4855-4870. Tilladelsen er i høring i 4 uger.

Ansøger er Semler Ejendomme, Park Allé 355, 2605 Brøndby

Derudover meddeler Fredensborg Kommune dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 1578 af 8. december 2015) til vandløbsregulering i Donse Å. Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen på hjemmesiden

Tilladelsen med høring og offentliggørelse
Med baggrund i foranstående agter Fredensborg kommune at meddele tilladelse til regulering af vandløbet i medfør af § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse 1579 af 8. december 2015).
Meddelelsen om tilladelse i høring til vandløbsregulering er annonceret den 23. september 2016 på Fredensborg kommunes hjemmeside, samt sendt til berørte lodsejere og interessenter.
Tilladelsen fremlægges i høring jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Når høringen er overstået og eventuelle indsigelser er behandlet, vil der blive udarbejdet en afgørelse, der udsendes med 4 ugers klagefrist.
Tilladelsen vil efter endt klagefrist være gyldig i 3 år.
 

Clipart Høring af reguleringstilladelse

Høring af reguleringstilladelse