HØRING | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 6. juni 2017

Forslag til et nyt regulativ for Usserød Å er den 9. maj 2017 godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget til skulle i offentlig høring.
Regulativforslaget er tillige godkendt til at skulle i offentlig høring i Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

Efter den offentlige høring skal regulativet vedtages politisk, idet de evt. indkomne bemærkninger indgår i den politiske behandling.

Regulativet har tidligere været i høring i 2015.
Det er nu opdateret. Der er særligt ændringer i forhold til vandplaner, kontrolmetode og -hyppighed samt grødeskæringshyppighed.

Evt. bemærkninger til regulativet skal være skriftlige og sendes pr. email til vandognatur@fredensborg.dk eller pr. post til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevandgen 3B, 2980 Kokkedal, att. Claus Matzen.
Telefonisk henvendelse om regulativet kan ske til Claus Matzen på tlf. nr. 72 56 59 39.

Clipart Forslag til regulativet

Forslag til regulativet