HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 14. juni 2018

Infrastruktur- og Teknikudvalget har på mødet den 4. juni 2018 godkendt, at sende projektforslag for kollektiv varmeforsyning med fjernvarme af nyt rehabilitering- og plejecenter på Boserupvej 601 i Humlebæk i høring hos de berørte parter. Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 14. juni – 1. august 2018. 

Det berørte område ligger i en distrikt, der varmeforsynet med fjernvarme og vil omfatte fremtidige forsyning af et nyt rehabilitering- og plejecenter, herunder ca. 50 plejeboliger. 

Projektforslaget er modtaget fra Sweco Danmark A/S, som rådgiver for Norfors.
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og kan samme med sagsredegørelsen ses herunder. 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til miljoe@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. august 2018, for at blive behandlet. Byrådet vil herefter behandle forslaget i lyset af de indkomne kommentarer.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 ”om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

Clipart Se projektforslaget

Se projektforslaget

Clipart Se sagsredegørelsen

Se sagsredegørelsen