HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 10. maj 2019

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på mødet den 1. juni 2016 godkendt, at sende projektforslag for kollektiv varmeforsyning med fjernvarme (naturgasbaseret blokvarme) af nyt boligområde på Kongevejen 21 i Fredensborg i høring hos de berørte parter.

Det berørte boligområde ligger i en distrikt, der varmeforsynet med naturgas og vil omfatte fremtidige forsyning af 72 boliger.

 

Projektforslaget er modtaget fra Sweco Danmark A/S, som rådgiver for bygherren Christian Fischer. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og kan samme med sagsredegørelsen  hentes på følgende link: 1 og 2 (vedhæftede filer).

Byrådet vil  behandle forslaget i lyset af de indkomne kommentarer.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om ”godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”.

 

Clipart Projektforslag Kongevejen 21 med bilag

Projektforslag Kongevejen 21 med bilag

Clipart Kongevejen 21 - kollektiv varme

Kongevejen 21 - kollektiv varme