HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 10. maj 2019

Infrastruktur- og Teknikudvalg har på mødet den 7. maj 2019 godkendt at sende projektforslag om kollektiv varmeforsyning med fjernvarme til nyt boligområde, Teglsøerne i Nivå, i høring hos de berørte parter i 4 uger.

Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 10. maj til 7. juni 2019.

 

Det berørte område ligger i et distrikt, der er varmeforsynet med fjernvarme og vil omfatte fremtidig forsyning af et nyt boligområde, herunder ca. 280 boliger.

Projektforslaget er modtaget fra Sweco Danmark A/S, som er rådgiver for I/S Norfors. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og kan sammen med sagsafgørelsen hentes på følgende link (vedhæftede filer).

Eventuelle høringssvar bedes sendt til klima@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 7. juni 2019, for at blive behandlet. Byrådet vil herefter behandle forslaget i lyset af de indkomne kommentarer.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 ”om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (Projektbekendtgørelsen).

Clipart Se projektforslaget

Se projektforslaget

Clipart Se om kollektiv varmeforsyning

Se om kollektiv varmeforsyning