HØRING | FREDENSBORG

Opdateret: 6. januar 2021

Infrastruktur- og Teknikudvalg har på mødet den 5. januar 2021 godkendt at sende projektforslag om konvertering af flere naturgasområder i Fredensborg til fjernvarme, i høring hos de berørte parter i 4 uger. Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 06. januar 2021 til 07. februar 2021.

Fredensborg Kommune har modtaget et projektforslag fra Norfors om konvertering af dele af Fredensborg fra naturgas til fjernvarme.

I henhold til lov om varmeforsyning og tilhørende ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (BEK nr 1794) fremsendes her projektforslaget til høring.

Høringsparterne er Evida Nord samt Forsyning Helsingør.

Høringssvar bedes sendt til klima@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling-, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest d. 07. februar 2021, for at blive behandlet.

Clipart Projektforslag

Projektforslag

Clipart Godkendelse af projektforslag

Godkendelse af projektforslag