HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. december 2020

Infrastruktur- og Teknikudvalg har på mødet den 8. december 2020 godkendt at sende projektforslag om konvertering af et naturgasområde på Strandgårdsvej i Humlebæk til individuel forsyning i høring hos de berørte parter i 4 uger.

Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 9. december 2020 til 11. januar 2021.

Fredensborg Kommune har modtaget et projektforslag fra Evida om konvertering af et område på Strandgårdsvej i Humlebæk fra naturgasforsyning til individuel forsyning.

Konverteringen af området fra naturgasforsyning til individuel forsyning vil ikke have indvirkning på Evidas forsyningspligt overfor de ejendomme i området, der i dag er tilkoblet naturgasforsyningen.

I henhold til lov om varmeforsyning og tilhørende ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (BEK nr 1794) fremsendes her projektforslaget til høring.

Høringsparterne er Norfors samt beboerne på Strandgårdsvej i Humlebæk.

Høringssvar bedes sendt til klima@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling-, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest d. 11. januar 2021, for at blive behandlet.

Clipart Ændring af forsyningsområdet ved Strandgårdsvej

Ændring af forsyningsområdet ved Strandgårdsvej

Clipart Projektforslag

Projektforslag