HØRING | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 14. januar 2020

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 28. november 2019 vedtaget at sende forslag til plejeplan for Græstedgård naturprojekt i høring.

I foråret 2019 holdt kommunen åbent hus om naturprojektet ved Græstedgård. Alle forslag er gennemgået og det er besluttet, at Græstedgård naturprojekt skal være et område, hvor naturen skal være i højsædet og hvor den rekreative udnyttelse underordner sig naturen og indbyder til stille naturoplevelser og fordybelse.

Forslaget til plejeplan har fokus på biodiversitet og vil skabe flere levesteder til dyr, fugle, blomster og insekter ved at afprøve forskellige naturplejemetoder. Offentligheden sikres adgang til området via trampestier og en oplevelsessti med formidling af naturen, så alle der ønsker at gå en tur og nyde udsigten og dyre-og plantelivet har mulighed for det.

Clipart Se høringsforslaget

Se høringsforslaget